ABA CHEMICAL

GIỚI THIỆU

ABA Chemical là đơn vị sản xuất và cung ứng thuốc BVTV – phân bón hàng đầu tại Việt Nam. Tiên phong đổi mới với mô hình kinh doanh theo định hướng cung ứng giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp, ABA Chemical hiện đang nhận được sự tin tưởng từ nhiều đơn vị đối tác trong và ngoài nước.

TẦM NHÌN

Trở thành đơn vị nhập khẩu, sản xuất và cung ứng giải pháp hàng đầu trong ngành phân bón – thuốc BVTV tại Việt Nam dựa trên nền tảng ứng dụng chuyển giao công nghệ hiện đại, khả năng nghiên cứu – cải tiến sản phẩm theo yêu cầu và cố vấn chuyên sâu cho sự tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp.

SỨ MỆNH

Mang đến giải pháp toàn diện cho Khách hàng -Đối tác hoạt động trong lĩnh vực phân bón – thuốc BVTV trong và ngoài nước. Kiến tạo, hậu thuẫn cho sự tăng trưởng bền vững và thành công cho doanh nghiệp bằng thế mạnh về năng lực nghiên cứu – cải tiến, nhập khẩu – sản xuất và sở hữu hệ sinh thái đa ngành tích hợp.