Giới thiệu

Tiền thân là IDA Group, một doanh nghiệp sở hữu nhiều công ty thành viên sản xuất và kinh doanh trong mảng nông nghiệp và dược mỹ phẩm. Đến năm 2022, Ban lãnh đạo IDA Group quyết định đổi tên thành Dego Holding với mục đích đơn giản hoá mô hình và cấu trúc các công ty thành viên, nhằm tăng cơ hội thu hút đầu tư từ bên ngoài, chia sẻ lợi ích nội bộ và để mở rộng, phát triển trong tương lai.

Hiện nay, Dego Holding đang là đơn vị đầu tư chính cho các công ty thành viên về các mảng kinh doanh: Xuất nhập khẩu hoá chất, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật tư nông nghiệp, nghiên cứu và chuyển giao các công nghệ về sản xuất hoá chất, đào tạo các kỹ sư, bác sỹ cây trồng, nghiên cứu và sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dược mỹ phẩm, hoá mỹ phẩm, hoá chất gia dụng, hoá chất xây dựng và lĩnh vực dịch vụ tư vấn thuế doanh nghiệp.

Tầm nhìn

Trở thành đơn vị kinh doanh với hệ sinh thái đa ngành, đa lĩnh vực và có sức ảnh hưởng trong xã hội.

Sứ mệnh

Tạo ra giá trị thật cho từng con người trong tổ chức và xã hội, là nguồn cảm hứng và nền tảng đóng góp cho mục tiêu quốc gia khởi nghiệp. Nâng cao chất lượng cuộc sống những con người trong tổ chức thông qua việc thay đổi về ý thức hệ, đồng bộ hoá hệ tư tưởng chung và nâng cao trình độ lao động, góp phần tạo ra sức ảnh hưởng và phát triển xã hội.

hệ giá trị cốt lõi

Triết lý kinh doanh

Chúng tôi tin rằng sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp là tên gọi khác của hai cụm từ: “Tạo ra giá trị” và “Phù hợp lợi ích chung”. Chính vì thế, trong mọi mối quan hệ hợp tác từ đối tác, khách hàng, nhân viên… chúng tôi luôn muốn tạo ra giá trị và lợi ích lẫn nhau. Đó là sự cam kết cũng như là con đường duy nhất mà Dego Holding lựa chọn theo đuổi để thực hiện sứ mệnh của mình.

Triết lý kinh doanh