IDA GLOBAL ĐÀO TẠO NHÂN SỰ NỘI BỘ

Đào tạo nhân sự nội bộ là một trong những hoạt động định kỳ hàng tháng dành cho nhân sự trực thuộc IDA Global. Đây là cơ hội quan trọng để đội ngũ nhân sự IDA Global được trau dồi kiến thức – kỹ năng chuyên môn, tạo động lực rất lớn để đội ngũ phát triển bản thân và đạt được những thành tựu vượt bậc trong sự nghiệp.

Buổi đào tạo tập trung vào việc nâng cao hiểu biết chuyên môn và phát triển kỹ năng cho đội ngũ. Nhân sự từ các bộ phận chuyên môn thuyết trình và chia sẻ những kiến thức về kinh doanh, phát triển sản phẩm mới, khảo nghiệm, chăm sóc khách hàng,… từ chính những trải nghiệm và kiến thức của mình.

Phát huy tốt hệ giá trị cốt lõi của doanh nghiệp nói chung, và giá trị “Chia sẻ” nói riêng, đội ngũ nhân sự tại IDA Global luôn đề cao và thực hiện tốt khái niệm “chia sẻ tri thức” trong suốt nhiều năm vừa qua.

Với sự tham gia chủ động và nhiệt huyết của đội ngũ, tập thể IDA Global đã có một buổi đào tạo – thảo luận sôi nổi, nâng cao giá trị đóng góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm giữa các bộ phận và nhóm làm việc. Đồng thời, buổi đào tạo còn tạo ra môi trường gắn kết và tạo sự khăng khít giữa các nhân viên IDA Global. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *